Bilåtervinnare

Auktoriserade bilåtervinnare som har material som återvunnits, logga in här.

Logga in

Mottagare

Materialmottagare i systemet, logga in här.


Logga in

Kommun

Kommuner som använder systemet för att se bilåtervinnare i kommunen, logga in här.

Logga in

Nyheter

Här kan du läsa om aktuell information från BIL Sweden angående materialåtervinning.


© 2020 - Berg & Ström System AB