Bilåtervinnare

Är du bilåtervinnare och har material som återvunnits via någon godkänd materialmottagare, loggar du in här.

Logga in

Mottagare

Är du materialmottagare i systemet, loggar du in här.


Logga in

Kommun

Kommuner som använder systemet för att se bilåtervinnare i kommunen, loggar in här.

Logga in

Nyheter

Här kan du läsa om aktuell information från BIL Sweden angående materialåtervinning.


© 2018 - Berg & Ström System AB